KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLER

Erasmus Bölüm Koordinatörü:
- Doç. Dr. Ayhan BAYRAM

Farabi Bölüm Koordinatörü:
- Doç. Dr. Emrullah METE

Mevlana Bölüm Koordinatörü:
- Doç. Dr. Emrullah METE

Staj Komisyonu Üyeleri:
- Doç. Dr. Ayhan BAYRAM 
- Doç. Dr. Emrullah METE
- Dr. Öğr. Üyesi Ferhat İSPİROĞLU